Polityka prywatności

Informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest BUDOWLANKA Marek Słowik sp. Jawna z siedzibą przy ul. Kopernika 61a, 34-300 Żywiec. 

Celem zbierania danych jest udzielenie informacji handlowych od firmy BUDOWLANKA sp. j , a w szczególności bieżących cen materiałów budowlanych.

Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia procesu sprzedaży w szczególności zrealizowania umowy lub transportu towaru.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.